ต้นยางนา
ทีมสำรวจ
ช่างเทคนิค
อาจารย์ที่ปรึกษา

มารู้จักต้นยางนากัน

ยางนา ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 40 - 50 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกหนาเรียบ สีเทาหรือเทาปนขาว โคนต้นมักเป็นพูสูงขึ้นมาเล็กน้อย ขนาดเส้นรอบวงเพียงอกของต้นที่มีอายุมาก ระหว่าง 4 - 7 เมตร หรือมากกว่า ยอดและกิ่งอ่อนมีขนทั่วไป และมีรอยแผลใบปรากฏชัดตามกิ่ง รูปทรง (เรือนยอด) เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่นทึบ... อ่านเพิ่มเติม

ดอกยางนา

สรรพคุณของยางนา

มารู้จักสรรพคุณของยานากัน ยางนานั้นมีสรรพคุณมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น

  • เปลือกต้น บำรุงร่างกาย ฟอกเลือด บำรุงโลหิต แก้ตับอักเสบ และใช้ทาถูนวดขณะร้อน ๆ เป็นยาแก้ปวดตามข้อ
  • น้ำมันยาง ช้ผสมกับเมล็ดกุยช่าย (Allium tuberosum Rottler ex Spreng.) นำมาคั่วให้เกรียม บดให้ละเอียด ใช้เป็นยาอุดฟันแก้ฟันผุ
  • เมล็ดและใบ มีรสฝาดร้อน นำมาต้มใส่เกลือ ใช้อมแก้ปวดฟัน ฟันโยกคลอน
  • สรรพคุณเพิ่มเติม..

ชมวิดิโอ

work

หน้าที่ของทีมสำรวจ

ทีมสำรวจได้ทำการสำรวจต้นยางนา ภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จากการสำรวจพบต้นยางนาทั้งหมดเป็นจำนวน 112 ต้น

แบ่งโซนการสำรวจเป็น 2 โซน

ทีมสำรวจได้ทำการสำรวจต้นยางนา โดยแบ่งการสำรวจออกเป็นสองโซนคือ โซนA (Zone A) กับ โซนB (Zone B)

ทีมสำรวจแบ่งหน้าที่ออกเป็น 5 ส่วน

1.ช่างถ่ายภาพ 2.แผนกวัดขนาดต้นยางนา 3.แผนกจดบันทึก 4.แผนกใช้เครื่องตรวจจับตำแหน่ง GPS และ 5.อื่นๆ

ประมวลภาพถ่ายจากการสำรวจ

ตัวอย่างภาพถ่ายต้นยางนา ภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การวางแผนดำเนินงานโครงการสำรวจต้นยางนา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ขั้นตอนที่ 1

วางแผน

ขั้นตอนที่ 2

ออกแบบ

ขั้นตอนที่ 3

ลงมือเก็บข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4

สรุปข้อมูล และนำเสนอ

ผู้จัดทำโครงการ

ต้นยางนาที่เพิ่มล่าสุด

ส่วนที่จะเป็นการแสดงข้อมูลต้นยางนาที่เพิ่มเข้าไปล่าสุด

B067 ตำแหน่งที่ตั้ง

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Dipterocapus alatus Roxb. ex G.Don

ชื่อพื้นเมือง : Yang

ชื่อสามัญ : กาตีล (เขมร ปราจีนบุรี) ขะยาง (ชาวบน นครราชสีมา) จ้อง (กะเหรี่ยง) จะเตียล (เขมร) ชันนา (ชุมพร) ทองหล...

รายละเอียด : ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 40 - 50 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกหนาเรียบ สีเทาหรือเทาปนขาว โคนต้นมักเป็นพูสูงขึ้นมาเล็กน้อย ขนาดเส้นรอบวงเพียงอกของต้นที่มีอายุมาก ระหว่าง 4 - 7 เมตร หรือมากกว่า ยอดและกิ่งอ่อนมี...

อ่านเพิ่มเติม

B066 ตำแหน่งที่ตั้ง

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Dipterocapus alatus Roxb. ex G.Don

ชื่อพื้นเมือง : Yang

ชื่อสามัญ : กาตีล (เขมร ปราจีนบุรี) ขะยาง (ชาวบน นครราชสีมา) จ้อง (กะเหรี่ยง) จะเตียล (เขมร) ชันนา (ชุมพร) ทองหล...

รายละเอียด : ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 40 - 50 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกหนาเรียบ สีเทาหรือเทาปนขาว โคนต้นมักเป็นพูสูงขึ้นมาเล็กน้อย ขนาดเส้นรอบวงเพียงอกของต้นที่มีอายุมาก ระหว่าง 4 - 7 เมตร หรือมากกว่า ยอดและกิ่งอ่อนมี...

อ่านเพิ่มเติม

B065 ตำแหน่งที่ตั้ง

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Dipterocapus alatus Roxb. ex G.Don

ชื่อพื้นเมือง : Yang

ชื่อสามัญ : กาตีล (เขมร ปราจีนบุรี) ขะยาง (ชาวบน นครราชสีมา) จ้อง (กะเหรี่ยง) จะเตียล (เขมร) ชันนา (ชุมพร) ทองหล...

รายละเอียด : ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 40 - 50 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกหนาเรียบ สีเทาหรือเทาปนขาว โคนต้นมักเป็นพูสูงขึ้นมาเล็กน้อย ขนาดเส้นรอบวงเพียงอกของต้นที่มีอายุมาก ระหว่าง 4 - 7 เมตร หรือมากกว่า ยอดและกิ่งอ่อนมี...

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อพวกเรา

หากท่านสนใจอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ หรือผู้จัดทำโครงการเพิ่มเติม คลิกปุ่มติดต่อเราข้างล่าง